Els formats de venda

Caixa
de cartró

Safata
retractil·lada