La DOP Pera de Lleida

Campanya actual

Receptes amb pera

 

La Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida està inscrita en el registre de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides de la Comissió Europea des del mes de març de l’any 2011. La política europea de qualitat reconeix i protegeix les denominacions de determinats productes específics que estan relacionats amb un territori o amb un mètode de producció. Aquest reconeixement es tradueix en els logotips que permeten identificar productes de qualitat diferenciada a la UE i que, mitjançant controls específics, en garanteixen l’autenticitat.

Aquesta inscripció va representar, doncs, el reconeixement oficial per part de la Comissió a la Pera de Lleida, en les seves varietats de Blanquilla, Llimonera i Conference, i a les seves característiques úniques que li vénen conferides pel territori en el qual es cultiva (les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues). Un producte identificat amb el distintiu DOP (Denominació d’Origen Protegida) ha demostrat que té unes característiques que només són possibles gràcies a l’entorn natural i a les habilitats dels productors de la zona amb la qual està associat. També es caracteritza perquè totes les fases del procés de producció de l’aliment es realitzen a la zona en qüestió, a diferència d’una IGP (Indicació Geogràfica Protegida). Les varietats de la DOP Pera de Lleida presenten característiques organolèptiques –entre les quals destaca la seva dolçor–, de forma i de color que les diferencien de la resta de peres produïdes a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa. El registre definitiu de març de 2011 va ser la culminació d’un procés que s’havia iniciat l’any 2004, impulsat aleshores per Catalonia Qualitat (ara Afrucat) i que tenia com a objectiu destacar les qualitats diferenciades de la producció de peres lleidatanes enfront la resta i identificar aquesta qualitat superior en el punt de venda, traslladant-ne aquesta informació al consumidor. L’any 2006, aquest procés de reconeixement es va veure marcat per un canvi de legislació, circumstància que va retardar el reconeixement provisional del distintiu DOP Pera de Lleida fins a l’any 2008. L’ordre AAR/317/2008, de 23 de juny, aprovava el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida (DOGC núm. 5163-01/07/2008). A partir d’aquell dia, la DOP Pera de Lleida es podia comercialitzar ja com a tal en tot el territori espanyol.

El Consell Regulador Les peres de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida han de ser de les tres varietats autoritzades (Llimonera, Blanquilla i Conference) i han de procedir de les plantacions inscrites situades a la zona de producció, les quals han hagut de ser conreades d’acord amb un protocol de bones pràctiques agrícoles, com ara la Producció Integrada, Globalgap o equivalents. A més, els fruits només es poden manipular en les centrals i magatzems autoritzats per la pròpia DOP.

El Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida és l’encarregat de vetllar i controlar que el producte emparat sota aquesta Denominació d’Origen compleixi amb totes les especificacions de qualitat definides al Reglament i al Manual de Qualitat del mateix Consell Regulador, entitat que disposa d’un equip de tècnics qualificats per dur a terme aquesta tasca. Els fruits se sotmeten a rigorosos exàmens de qualitat i només s’envasen i surten al mercat, etiquetats amb el segell de Pera de Lleida, aquells que superin tots aquests controls. Igualment, tots els operadors implicats, persones productores i magatzems són sotmesos a un procés de certificació anual efectuat per una empresa independent que treballa d’acord amb les especificacions de la norma EN-45011. Aquest procés de certificació contempla la realització anual d’una auditoria per tal de verificar els paràmetres definits en el Pla de Control: només podran envasar i etiquetar sota la DOP Pera de Lleida aquells operadors que superin l’auditoria de certificació. Els punts de control estan relacionats amb:
– Origen del producte – Inspecció de les instal·lacions de manipulació del producte – Sistema d’identificació del producte – Traçabilitat – Control documental del procés productiu – Autocontrol del procés d’elaboració – Higiene i seguretat alimentària – Avaluació dels paràmetres de qualitat – Presentació i etiquetatge del producte – Gestió de la qualitat

Les finalitats del Consell Regulador són, doncs, la representació, la defensa i la garantia de la DOP, així com la promoció de la DOP i de les seves característiques específiques.

Empreses associades Tres empreses productores estan inscrites dins el Consell Regulador de la DOP, amb dret a produir i comercialitzar Pera de Lleida d’acord als paràmetres geogràfics, de qualitat i de certificació establerts pel mateix Consell Regulador, presidit actualment per Gerard Pujol.

gerard-pujol_president-dop-pera-de-lleida Aquestes tres empreses són:

logo-actelfruitsponentfruilar

A més, les tres empreses participen societàriament en la firma Top Quality Fruits, responsable de la comercialització de les tres varietats de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida.